ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ (ZWROT)

Jeśli jesteś konsumentem - co do zasady przysługuje Ci prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy bez podawania przyczyny. Od umowy możesz odstąpić, składając nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy (POBIERZ PLIK) np. poprzez wiadomość e-mail przesłaną z wypełnionym oświadczeniem na adres: sklep@myscreen.pl.

Zwracaną rzecz zwróć do nas niezwłocznie na adres:

LAMEL Technology,

ul. Żwirowa 132,

66-400 Gorzów Wielkopolski

Od umowy możesz odstąpić w terminie 14 dni. Bieg czternastodniowego terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się (dla umowy, w której wydajemy rzecz, będąc zobowiązanymi do przeniesienia jej własności) od objęcia rzeczy w posiadanie przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Dokonane przez Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy na zasadach wskazanych w regulaminie zwrócimy Ci niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Ciebie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej od Ciebie płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

REKLAMACJE

W przypadku gdy zakupiony u nas towar okaże się wadliwy, masz prawo reklamować go w oparciu o rękojmię. Reklamację najlepiej złożyć na adres e-mail: sklep@myscreen.pl lub drogą pocztową na adres: ul. Żwirowa 132, 66-400 Gorzów Wielkopolski.

Jeśli nie jesteś konsumentem, odpowiadamy wobec Ciebie tylko do wysokości złożonego przez Ciebie zamówienia, w ciągu roku od wydania towaru.

Poniższe postanowienia mają zastosowanie do konsumentów.

Reklamowany towar należy wysłać na adres wraz z wypełnionym opisem (POBIERZ PLIK):

LAMEL Technology

ul. Żwirowa 132,

66-400 Gorzów Wielkopolski.

W związku z wadą możesz żądać: wymiany rzeczy na wolną od wad, usunięcia wady, lub złożyć oświadczenie o: obniżeniu ceny, odstąpieniu od umowy – w przypadku wady istotnej. Odpowiadamy względem Ciebie za wady stwierdzone przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy.

Co do zasady reklamację możesz zgłosić w ciągu roku od zauważenia wady, ale czas na złożenie reklamacji nie może się zakończyć przed upływem okresu odpowiedzialności sprzedawcy. Rozpatrzenie Twojej reklamacji (ustosunkowanie się do niej) nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas Twojego zgłoszenia reklamacyjnego.